ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานสุขสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน จำนวน: 1 อัตรา

วันที่ประกาศ: 20 สิงหาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 23-35 ปี
การศึกษา: ระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ลักษณะงาน: มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีต้นทุน 2 ปีขึ้นไป

ติอต่อ hr@suksawad.co.th 
Nutcharat.kae@gmail.com 
โทร  053-242082 ต่อ 520
0856958736

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ จำนวน: 2 อัตรา

วันที่ประกาศ: 20 สิงหาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 23-35 ปี
การศึกษา: ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีและต้นทุน
ลักษณะงาน: มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

ติอต่อ hr@suksawad.co.th 
Nutcharat.kae@gmail.com 
โทร  053-242082 ต่อ 520
0856958736

คลังสินค้า จำนวน: 1 อัตรา

วันที่ประกาศ: 20 สิงหาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย
อายุ: 20-35 ปี
การศึกษา: จบ ม.3
ลักษณะงาน: เช็คสินค้า จัดเรียงสินค้า ขึ้นสินค้าให้ลูกค้า 

ติอต่อ hr@suksawad.co.th 
Nutcharat.kae@gmail.com 
โทร  053-242082 ต่อ 520
0856958736

บัญชีต้นทุน(ดอยสะเก็ด) จำนวน: 1 อัตรา

วันที่ประกาศ: 20 สิงหาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 24-35 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
มีประสบการณ์: ทางด้านการบัญชี/พักอาศัยอยู่ อ.ดอยสะเก็ด รับพิจารณาพิเศษ

ติอต่อ hr@suksawad.co.th 
Nutcharat.kae@gmail.com 
โทร  053-242082 ต่อ 520
0856958736

เจ้าหน้าที่จัดส่ง จำนวน: 1 อัตรา

วันที่ประกาศ: 20 สิงหาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย
อายุ: 20-35 ปี
การศึกษา: จบ ม.3
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติอต่อ hr@suksawad.co.th 
Nutcharat.kae@gmail.com 
โทร  053-242082 ต่อ 520
0856958736

เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ จำนวน: 1 อัตรา

วันที่ประกาศ: 20 สิงหาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 30-45 ปี
การศึกษา: จบปริญญาตรี สาขา บัญชี
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 2 ปีขึ้นไป

ติอต่อ hr@suksawad.co.th 
Nutcharat.kae@gmail.com 
โทร  053-242082 ต่อ 520
0856958736