ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานสุขสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน จำนวน: 1 อัตรา

วันที่ประกาศ: 23 กรกฎาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 23-35 ปี
การศึกษา: ระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ลักษณะงาน: มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีต้นทุน 2 ปีขึ้นไป

แม่บ้าน จำนวน: 1 อัตรา

วันที่ประกาศ: 23 กรกฎาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: หญิง
อายุ: 19-35 ปี
การศึกษา: ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
ลักษณะงาน: มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

พนักงานบริการทั่วไปฝ่ายผลิต(แปรรูปไม้) จำนวน: 1 อัตรา

วันที่ประกาศ: 23 กรกฎาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย
อายุ: 18-35 ปี
การศึกษา: ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
ลักษณะงาน: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ จำนวน: 2 อัตรา

วันที่ประกาศ: 23 กรกฎาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 23-35 ปี
การศึกษา: ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีและต้นทุน
ลักษณะงาน: มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

บัญชีต้นทุน(ดอยสะเก็ด) จำนวน: 1 อัตรา

วันที่ประกาศ: 08 พฤษภาคม 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 24-35 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
มีประสบการณ์: ทางด้านการบัญชี/พักอาศัยอยู่ อ.ดอยสะเก็ด รับพิจารณาพิเศษ

ช่างสี จำนวน: 1 อัตรา

วันที่ประกาศ: 23 เมษายน 2018

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย
อายุ: 20-35 ปี
การศึกษา: จบ ม.3
มีประสบการณ์ด้านช่างไม้ ช่างก่อสร้างและช่างทาสี