CSR BNI WINNER  สุขสวัสดิ์ & ตั้งหง่วงเซ้ง  ร่วมบริจาค โต๊ะและเก้าอี้จำนวน 40 ชุด ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ  
ซึ่งทางอาจารย์เอ๋ และทีมศิษย์เอก เป็นผู้จัดทำ