โฉมหน้าน้องๆนศ. ที่ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ "LANNA VALUE CREATIVE DESIGN 2017" และ ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการ Dream Space โชว์ผลงานจากการออกแบบของนศ.มทร.ล้านนา ภาควิชาออกแบบเครื่องเรือน