โครงการสุขสวัสดิ์ปันน้ำใจ บริจาคบานประตู จำนวน 10 บาน ให้แก่โรงเรียน วัดหนองออน จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปก่อสร้างตึกอาคารเรียนอนุบาล