โครงการสุขสวัสดิ์ปันน้ำใจ ได้มอบไม้อัด เกรดB ขนาด10 มิล จำนวน 30 แผ่น ให้กับองค์กรผู้ช่วยเหลือนำไปสร้างโต๊ะเรียนหนังสือให้เด็กผู้ยากไร้