สุขสวัสดิ์ปันน้ำใจ
สนับสนุนกรวยให้กับทางกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนผู้ใช้รถได้รับความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น