ไม้แปรรูป

»

ไม้อบ ไม้อัดน้ำยา

ไม้อบคือ การผึ่งหรืออบไม้ (Seasoning) หมายถึงขบวนการที่ควบคุม อัตราการแห้งของไม้ให้มีความชื้นสมดุลกับสภาพของบรรยากาศสถานที่ ที่จะนำไม้นั้นไปใช้ ไม้อัดน้ำยา คือการอัดน้ำยาเคมีเข้าไปในเนื้อไม้นั้น ทำเพื่อช่วยให้ไม้ทนทานต่อการผุ เปื่อย เน่า จากสภาพอากาศตามฤดูกาลที่แตกต่างกันในทุกๆปี ทั้งในสภาพทางชีวะวิทยาที่ต่างกัน เช่น แสงแดด ความร้อน ความเย็น น้ำค้าง ฝน และแมลง การอัดน้ำยาจึงช่วยทำให้รักษาสภาพเนื้อไม้ให้มีการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น โดยไม้ทั่วไปที่ไม่ได้มีการอัดน้ำยาและวางสัมผัสดินโดยตรงมักมีโอกาสที่จะผุพังหรือถูกแมลงทำลายได้อย่างง่าและรวดเร็วภายใน 5 ปี ส่วนไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยามาจะสามารถอยู่ได้ 30 – 40 ปี หรือยาวนานกว่า 50 ปีก็ยังเป็นไปได้