บานประตู หน้าต่าง บานซิงค์

บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด ผู้ผลิตเเละจำหน่าย บานประตู หน้าต่างไม้จริง เเละบานประตูไม้ทดเเทน โดยได้มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บานประตูอย่างเอาใจใส่ เพื่อพัฒนารูปแบบ (Desige) และเลือกใช้วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตบานประตูให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้ปัจจุบัน บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด ได้รับการยอมรับจากเจ้าของบ้าน ทั้งสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตเเละเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง ด้วยคุณภาพประตูไม้ที่ตรงความต้องการ ความปราณีตในการเเกะสลักลายบานประตูไม้ ความละเอียดในการตกเเต่ง จึงทำให้บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี แบ่งเป็น 4 ประเภท