บานประตู หน้าต่าง บานซิงค์

»

บานประตูไม้จริง

ด้วยการมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บานประตูไม้ เพื่อพัฒนารูปแบบ (Desige) และเลือกใช้วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตบานประตูให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน สามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆเพื่อเหมาะกับการใช้งานได้ดังต่อไปนี้