ไม้อัด

»

ไม้อัดภายนอก

คือไม้อัดที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้งานภายนอกตัวอาคาร หรือสามารถสัมผัสกับละอองฝนและความเปียกชื้นได้เป็นระยะเวลานาน โดยจะใช้กาวฟีนอล ฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นกาวชนิดที่สามารถกันน้ำได้เป็นตัวยึดประสาน เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างในงานทำแบบหล่อคอนกรีตต่างๆ ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารหรือยานพาหนะที่ต้องโดนแดดโดนฝน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สำหรับงานภายนอกได้อีกด้วย