อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

»

อุปกรณ์ประตู/หน้าต่าง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรของระบบต่างๆของตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นความเรียบร้อยสวยงาม ความเหมาะสมกลมกลืน ความทนทาน ความมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และย่อมรวมไปถึงการบำรุงดูแลรักษา