งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in

»

Lanna Built-in

Lanna Built-in & Furniture คือสินค้าลานนาที่เราออกแบบมาเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูเป็นแนวทางในการตกแต่งบ้าน อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเลือกซื้อสินค้าตามแบบสินค้าที่ต้องการในแคตตาล็อคของบริษัทได้ หรือหากลูกค้ามีไอเดียร์อื่นนอกเหนือจากในแคตตาล็อคของบริษัท ทางเราสามารถผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

โครงสร้าง

โชว์รูมตัวอย่างการตกแต่งบ้านและโซนห้องต่างๆ