โครงการสุขสวัสดิ์ปันน้ำใจ บริจาคบานประตู 18 บาน ให้แก่โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป้องกันภัยอัตรายจากสัตว์ดุร้าย มีพิษต่างๆ และเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ