ไม้พื้น

»

ไม้พื้นไม้จริง

พื้นไม้จริงหรือเรียกในนามไม้พื้นว่า ไม้ปาร์เก้และไม้ปาร์เก้เข้าลิ้น เป็นวัสดุปูพื้นชนิดที่เป็นไม้จริง ทำมาจากไม้ชิ้นเล็กๆ นำมาต่อกันเหมือนโมเสคหรือการปูต่อกันแบบเข้าลิ้น การเลือกปูพื้นไม้จริงในบ้านนอกจากจะเป็นการตกแต่งบ้านให้มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติแล้ว ยังมีข้อดีคือ ไม่เก็บฝุ่น ทำให้ไม่เกิดการสะสมแหล่งของโรคภูมิแพ้ และพื้นไม้จริงยังสามารถทำความสะอาดได้ง่าย อีกทั้งสามารถทำขึ้นได้จากไม้หลายชนิด เช่น ไม้แดง ไม้สัก ไม้เนื้อแข็ง เป็นต้น ซึ่งราคาของไม้พื้นไม้จริงก็แตกต่างกันไปตามชนิดและขนาดของไม้ที่นำมาทำไม้พื้น

โครงสร้าง

โครงสร้างของไม้พื้นไม้จริงคือ ไม้ที่นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ หรือตัดแล้วทำให้มีลิ้นร่องเพื่อที่สามารถปูเข้าลิ้นด้วยกันได้