ไม้ตกแต่ง

»

ไม้ตกแต่งทดแทน

คือวัสดุที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนไม้ตกแต่งที่ทำจากไม้จริง โดยมีการนำเอาวัสดุอื่นๆมาผสมกับไม้หรือสารเคมีอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ลักษณะการใช้งาน และให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมตกแต่งโดยให้ความสวยงามได้ไม่ต่างจากไม้ตกแต่งไม้จริง และยังมีความแข็งแรงคงทนมากกว่าไม้จริงอีกด้วย ประเภทของไม้ตกแต่งไม้ทดแทนมีความหลากหลายและมีลักษณะการใช้งานไม่ต่างจากไม้ตกแต่งไม้จริง ประกอบไปด้วย ไม้บัวพื้น ไม้ผนังบันได ไม้บังตา ไม้มอบ และไม้จบบัว เป็นต้น