บานประตู หน้าต่าง บานซิงค์

»

บานประตูไม้ทดแทน

เป็นบานที่เหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร เนื่องจากมีคุณสมบัติและข้อจำกัดของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ไม่เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคารที่อาจได้รับความชื้นจากสภาพอากาศและความร้อนจากแสงแดด