โครงการ “ สุขสวัสดิ์ ปันน้ำใจ ” 

แจกโต๊ะ เก้าอี้ฟรี ให้แก่ สถานศึกษา สถานที่ราชการ วัด ฯลฯ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาส มีกำลังใจในการศึกษาและมอบให้แก่องค์กรที่ขาดแคลนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

*หมายเหตุ ทำเอกสารแจ้งความจำนงค์ พร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่หรือองค์กรของท่าน ส่งมาที่ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ เมื่อได้รับพิจารณาแล้ว ทางเราจะรวบรวมจิตอาสาทำโต๊ะ เก้าอี้ แล้วส่งมอบให้แก่องค์กรของท่านต่อไปค่ะ 
หรือ กรอกข้อมูล ที่ 
https://goo.gl/forms/3wC2W2UnsfPQIEVj2

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม**
โทร 085-6958726 และ 090-5203893 (การตลาด)