บริษัทเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ ได้ บริจาคหัวเสาลูกบอล จำนวน 100 ลูก 
ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จ.ลำพูน เพื่อให้เด็กผู้พิการทางการได้ยินใช้ในการบริหารมือ