HAFELE EL9000

HAFELE EL9000 : หมดปัญหาระบบล็อคของห้องปล่อยเช่า ด้วยระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ EL9000
 

yes คุณสมบัติ :
• สามารถเปิดประตูได้ 4 วิธี
• รองรับลายนิhวมือสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ
• บันทึกคีย์การ์ดสูงสุด 50 ใบ
• กำหนดรหัสผ่านสูงสุด 10 ชุด (6-12หลัก)
• กุญแจสำหรับเปิดประตูกรณีฉุกฉิน
• สามารถปรับระดับความดังเสียง 8 ระดับ
• ฟังก์ชัน ยกเลิกการเปิดประตูจากภายนอกหอ้ง (ยกเวน้ ดอกกุญแจ)
• ฟังก์ชันการใส่รหัสแบบสุ่ม
• ฟังก์ชันรหัสผ่านสำรอง
• ปลดล็อคด้วยยมือจับจากด้านในหอ้งภายในขั้นตอนเดียว
• ฟังก์ชันเตือนเมือแบตเตอรี่กำลังไฟอ่อน
• ระบบเตือนการบุกรุก และระบบป้องกันการการงัดแงะ
• ฟังก์ชันยกเลิกคีย์การ์ดที่สูญหาย
• เหมาะสมกับบานเปิดซ้ายและขวา
• เหมาะสำหรับความหนาประตู 35-50 มิลลิเมตร

yes ขนาดผลิตภัณฑ์ :
• ขนาด(มิลลิเมตร)
• โมดูลดา้ นหนา้ : 76(กวา้ ง) x 306(สูง) x 28(หนา)
• โมดูลดา้ นหลัง: 71(กวา้ ง) x 298.6(สูง) x 30.7(หนา)
• ตลับกุญแจ: 123(กวา้ ง) x 109.5(สูง) x 24.5 (หนา)
• ระยะเจาะตลับกุญแจ 70 มิลลิเมตร

 

yes ประกอบด้วย :
• มือจับด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด
• ตลับกุญแจ และเพลทรับกลอน 1 ชุด
• อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด
• คู่มือการใช้งานและแผ่นทาบเจาะ 1 ชุด
• แบตเตอรี่ AA 8 ก้อน
• กุญแจสำหรับกรณีฉุกเฉิน 3 ดอก
• คีย์แทค 35 มม. x 25 มม. 2 ใบ

สินค้าในหมวดหมู่เดียวกัน